Sammanställning från planeringsmötet

Summering av vad som togs upp på planeringsmötet inför GEC 5. Mycket viktigt att alla som på något sätt är inblandade i tävlingsorganisationen tar del av anteckningarna.

Igår var det digitalt planeringsmöte inför GEC 5. För er som inte kunde delta har vi sammanställt anteckningarna nedan. 

Kanske är du eller din grupp ansvariga för vissa av aktiviteterna som återstår inför tävlingen? Kanske ingår du inte i någon arbetsgrupp men vill hjälpa till med någon aktivitet ändå?

Kontakta oss via info.gecms@gmail.com om du har några frågor eller är intresserad av att hjälpa till.

1 Genomgång av checklista

 • Genomgång av punkter
 • Tillägg av punkter

2. Tävlingsledare

 • Tävlingsledare utsedd; Petter Eriksson, Bitr. TL; Reine Olofsson

3. Sjukvårdare

 • Mats återkopplar med namn

4. Genomgång av material, arbetskväll

 • Fixarkväll med materielgruppen i garaget den 14/9 från kl 17.

5. Genomgång av bansträckning, samordning Elias markägare

 • Roger S och Fredrik K stämmer av med Elias gällande bandardagar och justeringar utifrån Länsstyrelsen direktiv, vi har några restriktioner, fornlämningar och områden med högt naturvärde som vi måste vara vaksamma på och noggrant bevaka.

6. Bandardagar, datum, avisering

 • Bandardagar aviseras, planeras till den sön 24/9 09:00 samt tor 28/9 17:00

7. Samling tävlingsdagen

 • Samlingstid morgon tävlingsdagen (07:00)
 • Transport material
 • Toalett
 • Vilka deltar på morgonsamlingen, alldeles för svag uppslutning tidigare skapar stress och olust hos flera av de ideella krafterna, här behöver vi namn från respektive arbetsgrupp för att skapa glädje och trygghet!
  i. Tävlingsledargrupp, namn
  ii. Materialgrupp, namn
  iii. Sekreteriatgrupp, namn
  iv. Banbyggargrupp, namn
  v. Besiktningsgrupp, namn
  vi. Mark & Miljögrupp, namn
 • Samling på Tävlingsplats, tävlingsdagen TID!

8. Endurogalan

Joda är bokat 30/9 för Endurogalan.

Följande frågor samordnar Sivert med Janne och Robert:

 • Tider
 • Pris för respektive deltagare med buffé inkluderad
 • Priser, plaketter etc. tar Robert fram, beställes omgående.
 • Lottpriser, Sievrt kollar med Janne vad som är sagt för årets lottpriser
 • Inbjudan ska läggas ut när tid och biljettpris är fastställd, ovanstående frågor kommuniceras till Reine som aviserar via våra kanaler.

9. Övriga frågor

 • Sekreteriatet efterfrågar en genomföring till kablage för tidtagning in i sekreteriatvagnen, ordnas så att förster kan öppnas och stängas utan att riskera att klämma kablage,
  (förslagsvis genom golvet, finns genomföringar)
 • Kiosk till Åbytävlingen, Roger S kollar med Elias

10. Erfarenheter från fg. Tävling:

 • Bättre skyltning behövs vid påfart på banan från tankslingan. Några åkte fel i Follingbo vilket blir en säkerhetsrisk!
 • Ljudmätningen var för nära sekretariatet vilket gjorde det svårt att kommunicera med varandra i vagnen.
 • Kan vi underlätta för sjukvårdaren genom att dela in spåret i olika zoner för enklare navigering? Andra alternativ?
  – (Info på förarmöte läggs in i stödord/rutin)
 • PM justerat avseende öppning av incheckning till 08:30 då det blir alldeles för stressigt innan första start

PDF-format >>

/Organisationskommittén

Senaste inlägg

Resultat GEC 3

Hej igen och Tack för Ert deltagande. Vädret var minst sagt omväxlande men hoppas Ni fick en härlig dag oavsett! Här hittar ni Resultat från GEC 3.

PM 2 – Seedning, antal varv etc.

Nu är PM2 inklusive seedad startordning publicerad på hemsidan. OBS! Ungdom och Motion startar först denna gång.

Bandardagar inför GEC 3

Välkomna på traditionsenliga bandardagar där vi tillsammans bygger bana inför GEC 3 i Othem.