Motorgropen

Motorgropen har både en crossbana, ett endurospår och en guldhjälmsslinga med fasta träningstider.

Öppettider
Tisdagar 17-20
Lördagar 12-15
(avvikelser i kalendern)

Banorna

Våra olika banor på Motorgropen

Vår crossbana är en sandbana på cirka 1400 meter. Banan uppdaterades inför 2023 med ändrad körriktning och nya partier.

Banskiss >>

Klubbens endurospår ligger i anslutning till crossbanan.

Träningstiderna är de samma som för crossbanan.

Påfart till spåret ligger bortom klubbstugan. 

OBS! Tyst zon gäller hela vägen bort till påfarten. Ingen körning framför klubbstugan.

 

Från och med 2022 finns det en särskild guldhjälmsslinga för de allra minsta. 

Slingan är avsedd för de barn som behöver träna på grunderna och kanske är mer fokuserade på att hitta balans och teknik än att köra fort 🙂

Maximal tillåten MC-storlek är 65cc.

Slingan ligger på andra sidan motionsspåret – Vid passering ska motorcykeln ledas med avstängd motor.

OBS! Om man är van förare rekommenderar vi ordinarie crossbana och endurospår istället.

Motorgropen hittar ni på Visborgsområdet, sydöst om Visby mot träkumla via väg 142, nära Ica Maxi Arena.

Information,
Priser & Regler

Information till dig som vill träna vid Motorgropen

Lösa Tear-Offs är från och med 2022 inte längre tillåtet på klubbens område. Förbudet införs för att värna om vår miljö och är i linje med regler i andra delar av europa.

Träningsavgiften ska betalas innan träningen påbörjas. Alla måste anmäla sig innan körning, även förare med träningskort. Anmälan sker på plats i pärmen eller digitalt i förväg samma dag. Är man inte anmäld gäller varken licens och försäkringar.

Träningsavgiften ska betalas innan träningen påbörjas.

Vi accepterar endast Swish-betalningar. Betalningen måste visas upp i samband med anmälan.  
Swishnummer: 123 126 70 12

Medlem GEC MS upp till och med det år man fyller 13 år: Gratis

Medlemmar i gotländsk klubb: 100 kr

Medlemmar i övriga Svemo-anslutna klubbar: 150 kr

Klubben erbjuder ett träningskort som medger obegränsad körning under nuvarande kalenderår. Kortet distribueras digitalt via dator och mobil.

Träningskortet för 2023 kostar 1000:-

Köp kort >>

Träningen är öppen för alla licensierade förare, gammal som ung, snabb som långsam. Vi kräver att ni följer SVEMOs skyddskrav och vi uppmanar alla att träna med respekt för varandra. 

1. Träningsavgiften ska betalas innan träningen påbörjas. Alla måste anmäla sig innan körning, även förare med träningskort. Är man inte inskriven gäller varken licens och försäkringar. Har man inte träningskort med sig får man glatt finna sig i att betala enligt prislistan.

2. Licens. Från 13 år måste alla som tränar eller provar på  motocross inneha en Svemolicens. Alla Svemos tävlingslicenser, alla Svemos klubblicenser och prova på licens är godkända licenser för att träna på vår bana. Licens ska uppvisas på begäran.

3. Hjälm, ryggskydd, samt för ändamålet avsedda skyddsstövlar är ett krav. Nackskydd och knäskydd är rekomenderat. En skadad förare är ingen glad förare.

4. Barn och ungdomar måste ha målsman närvarande vid banan.

5. All körning utanför banorna är strängt förbjuden!

6. Använd alltid miljömatta i depån under din mc. Håll rent och snyggt runt bilen/bussen. Eventuellt skräp tar man med sig hem och återvinner/hanterar själv. 

7. Lösa Tear-Offs är inte tillåtet. 

8. Din ljuddämpare på MC:n ska vara välstoppad och inte överskrida tillåten ljudnivå. Vi utför stickprov för att upplysa förare om ljudnivån på deras maskin.

9. Ingen körning på parkering eller i depån.

10. Kör med förstånd, respektera långsammare och sämre förare.

11. Om ni måste stanna ute på banan eller ser någon som ligger i banan, signalera bakomvarande för att förhindra en olycka.

12. Om ni stannar för att vila eller titta på, stanna på ”säkra ställen”. 

13. Hundar ska vara kopplade inom hela klubbens område.

14. Följ funktionärers anvisningar.

1. Säkerställ att den skadade och de som tar hand om den skadade inte blir påkörda.

2. Flagga av träningen om nödvändigt.

3. Hjälp den skadade.

4. Påkalla ambulans vid behov (ring 112).

5. Assistera räddningtjänsten samt följ deras instruktioner.

6. Informera Grindöppnaren.

För förare/vårdnadshavare:

  • Du som skadad eller du som är vårdnadshavare ska omedelbart efter olycksfallet anmäla händelsen till Grindöppnaren.
  • Få bekräftad av klubben/ ansvarig ledare när din skada är rapporterad till Svemo som träningsskada (vid träning).
    Annars kan försäkringsbolaget If inte ta emot din skadeanmälan.
  • Därefter ska du som skadad eller vårdnadshavare anmäla olyckan till försäkringsbolaget If skadeservice via telefon på 08-527 53 030 eller via mejl olycksfall.foretag@if.se. (Uppge namn, personnummer, telefonnummer, e-post samt datum, plats och händelseförloppet).

Om ni tar med en flagga och står i en flaggpost när ni tittar på kan ni förhindra att en förare blir påkörd om han ramlar. Hjälp varandra, vår säkerhet är allas ansvar!

Det är ditt ansvar som förare att känna till och följa gällande reglement, inklusive vilka flaggor och signaler som används inom motocross.

Grindöppnare

Vad är en Grindöppnare?

För att kunna hålla öppet för träning behöver någon låsa upp, hantera betalningar, agera träningsansvarig osv. Genom att turas om med detta får alla chansen att träna och vi kan ha öppet så mycket väder och vind tillåter. 

Som Grindöppnare är man också träningsansvarig. Träningsansvarig ska finnas för att organisera körningen på banan och kalla på hjälp om något händer. Att det finns en träningsansvarig är en förutsättning för att försäkringar ska gälla om något händer.