Grindöppnare

Varför ska man
vara Grindöppnare?

För att kunna hålla öppet för träning behöver vi frivilliga som låser upp, hanterar betalningar, agerar träningsansvarig osv. Genom att hjälpas åt med detta kan vi ha öppet så mycket väder och vind tillåter. Kanske är man ändå plats som förälder eller intresserad men kör inte själv?

Vad innebär det
att vara Grindöppnare?

Som Grindöppnare är man också träningsansvarig. Träningsansvarig ska finnas för att organisera körningen på banan och kalla på hjälp om något händer. Att det finns en träningsansvarig är en förutsättning för att försäkringar ska gälla om något händer. Alla fyllda 18 år kan vara grindöppnare. 

Som Grindöppnare måste man vara tillgänglig under hela passet och får inte köra själv. 

Kalender med vilka som är Grindöppnare finns här.

Vid eventuellt förhinder är det du själv som Grindöppnare som måste söka ersättare. Föreslagsvis så kontaktar du någon av de övriga Grindöppnarna i kalendern för att se om det är någon som kan tänkas byta med dig.

Checklista:

 • Hämta nyckeln på bensinmacken Frendo/ST1 Söder
 • Kom i god tid, minst 30 minuter innan träningen börjar.
 • Lås upp till banan, miljöstationen och klubbstugan.
 • Signalväst ska bäras
 • Tillse att samtliga förare anmäler sig innan träning och fyller i deltagarlistan fullständigt. 
 • Säkerställ att alla betalar enligt prislistan alternativt uppvisar träningskort i samband med anmälan.
 • Alla förare över 12 år måste ha licens för att få köra.
 • Licensbricka, träningskort/swishkvitto ska kontrolleras.
 • Se till att alla förare har miljömatta.
 • Dela förarna i grupperna 50cc–85cc och 125cc–. Flagga av vid byte mellan grupperna, lilla gruppen kör 20 minuter, och stora gruppen kör 20 minuter.

Vid miljöincident:

 • Saneringsutrustning finns i ”hangaren”.
 • Alla inträffade miljöincidenter som spill skall ovillkorligen rapporteras på avsedd miljöincidentrapport till miljöombudet i klubben som ska skicka till respektive miljöansvarig i distriktet.

Vid olycka:

 • Påkalla ambulans vid behov (ring 112). 
  Koordinater om ambulans måste tillkallas: 57.599  18.286
 • Klubbledare från arrangerande klubb ska rapportera in olyckan via formuläret Skaderapport träning >> 
  Rapportera in skadan direkt efter träningsaktiviteten – din rapport är förutsättningen för att försäkringsbolaget If kan ta emot en skadeanmälan.
 • Observera: Som ledare är det viktigt att du påminner förare/vårdnadshavare att skadan också ska anmälas till försäkringsbolaget If skadeservice på 08-527 53 030 eller mail olycksfall.foretag@if.se.
 • För motocross gäller även att incidentrapportering ska göras för den egna banan. Information finns i banpärmen.